Прилад для вимірювання тиску – Вимірювання тиску — Вікіпедія

Содержание

Прилади для вимірювання тиску і розрідження

§ 1. Поняття про тиск і розрідження

Тиск — величина, що характеризує інтенсивність сил, що діють на будь-яку частину поверхні тіла і направлені перпендикулярно до даної поверхні.

Існують три види тисків: атмосферний, надлишковий та абсолютний.

Атмосферний тиск Ратм — це гідростатичний тиск, яким атмосфера діє на всі предмети, що знаходяться в ній. За нормальний атмосферний тиск приймають тиск, рівний 100 кПа (760 мм рт. ст.), що називається фізичною атмосферою.

Надлишковий тиск Рнадл може бути позитивним і негативним Негативний тиск називається розрідженням або вакуумом. Під вакуумом розуміють стан повітря або іншого газу в замкнутому обсязі, якщо тиск у ньому менше атмосферного.

Абсолютний тиск Рабс дорівнює сумі атмосферного і надлишкового тисків: Рабс = Рнадл +

Ратм.

У Міжнародній системі одиниць (СІ) тиск виражається в Па (Паскалях) (1Па=1Н/м2). Паскаль – тиск, викликаний силою в 1Н, рівномірно розподіленої по поверхні площею 1м2. Позасистемні одиниці тиску, що використовуються для технічних вимірювань: кгс/см2, мм вод.ст., мм рт. ст.

САМОСТІЙНО

Основні співвідношення між різноманітними одиницями вимірювання тиску.

Прилади для вимірювання позитивного надлишкового тиску називаються манометри, а прилади для вимірювання негативного надлишкового тиску (вакууму) — вакуумметри. Комбіновані прилади для вимірювання позитивного і негативного надлишкових тисків називаються мановакууметри.

За принципом дії прилади для вимірювання тиску і розріджень розділяють на такі типи:

 • рідинні, у яких тиск або розрідження врівноважується висотою стовпа рідини;

 • пружні, у яких тиск врівноважується силою пружної деформації чутливого елемента;

 • поршневі, у яких тиск врівноважується силою, що діє на поршень визначеного перерізу;

 • комбіновані, принцип дії яких має змішаний характер;

 • електричні, у яких використовується зміна е.р.с. термопари, явище електричного розряду і зміна іонізації газу.

За своїм призначенням прилади поділяються на робочі, контрольні і зразкові.

При виконанні монтажу приладів тиску необхідно передбачити:

 • захист приладу і його чутливого елемента від впливу агресивних середовищ, вібрації, високих температур, високих пульсацій вимірювального тиску;

 • необхідно використовувати пристрій для скидання конденсату при вимірюванні тисків вологих газів;

 • виключення виникнення газових мішків у трубопроводах при вимірюванні тиску рідини, а при вимірюванні тиску газів — гідравлічних пробок;

 • виключення впливу динамічного напору контрольованого середовища.

При вимірюванні тиску агресивних рідин для захисту приладу в місця відбору імпульсу повинна бути встановлена розділювальна посудина. При вимірюванні тисків агресивних середовищ (лугів і кислот) для захисту приладів використовують розділювальні посудини, внутрішню порожнину яких заповнюють неагресивною рідиною: водою, легкими мінеральними оліями, етиловим спиртом, гліцерином і т.д.

§ 2. Рідинні і мембранні прилади

Рідинні трубчасті прилади знайшли широке застосування в лабораторних і місцевих технічних вимірюваннях тиску, розрідження і різниці тисків.

Принцип дії таких приладів заснований на основному рівнянні гідростатики – законі Паскаля. Цей принцип знайшов широке застосування в техніці при вимірюванні тиску і різниці тисків (перепаду тисків). Закон Паскаля дозволяє зробити важливий висновок: рівні рідин у сполучених посудинах при однакових тисках в обох колінах лежать в одній горизонтальній поверхні, тобто якщо Р1=Р2, то Н1=Н2.

Рис. 1. Манометр U-подібний; 1- трубка; 2 шкала

Найбільш поширеним приладом є U-подібний манометр (рис. 1), в якому в якості робочої рідини використовуються вода, ртуть, олія або спирт. Похибка таких манометрів складає ±2мм стовпа робочої рідини і не залежить від діаметра трубок. Прилад має U-подібну скляну трубку і шкалу з рівномірними поділками. Ціна найменшої поділки шкали складає 1мм. Робоча рідина заповнюється до нульової відмітки шкали. Принцип дії U-подібних манометрів заснований на законі сполучених посудин. Якщо вигнуту і відкриту з обох кінців U-подібну порожню трубку залити рідиною, то рівні рідини в обох посудинах будуть однаковими. Під дією вимірювального тиску, підключеного до одного з кінців приладу, утвориться різниця рівнів рідини, по якій визначається значення вимірювального тиску. U-подібний манометр може вимірювати різницю вимірювального і атмосферного тисків, а також різницю двох підведених вимірювальних тисків. У першому випадку одна з трубок відкрита і сполучається з атмосферою, в другому — вимірювальні тиски підводяться до обох трубок. Для вимірювання малих тисків і розріджень застосовують рідинні прилади ТНЖ і ММН. Для вимірювання тиску, розрідження і різниці тисків випускають стрілочні прилади – напоромери, тягоміри і тягонапоромери НМ-П1, ТМ-П1, ТНМ-П1, які встановлюють на щитах, а також можуть використовувати як місцеві прилади.

Рис. 2 Напоромер НМ-П:

Чутливим елементом напоромера (рис. 2) є мембранна коробка 13, що складається з двох спаяних між собою мембран. Вимірювальний тиск підводиться до штуцера 15, сполученого з внутрішньою порожниною мембранної коробки. Під дією різниці атмосферного і вимірювального тисків коробка 13 змінює свій об’єм, що викликає переміщення центру верхньої мембрани, який через поводок 12 і важіль 8 передається на тягу 1 і вісь 5 вимірювальної стрілки 6.

Виготовлення мембранного блока з лінійною характеристикою, тобто пропорційною залежністю переміщення верхнього центру від вимірювального тиску, практично неможливо через складність виготовлення мембрани. Тому для виправлення не лінійності в приладі передбачена кутова корекція в важільному механізмі установкою стрілки на нуль коректором 14. Запізнювання показань приладу складає не більш 4с.

studfile.net

Прилади для вимірювання тиску і розрідження

§ 1. Поняття про тиск і розрідження

Тиск — величина, що характеризує інтенсивність сил, що діють на будь-яку частину поверхні тіла і направлені перпендикулярно до даної поверхні.

Існують три види тисків: атмосферний, надлишковий та абсолютний.

Атмосферний тиск Ратм — це гідростатичний тиск, яким атмосфера діє на всі предмети, що знаходяться в ній. За нормальний атмосферний тиск приймають тиск, рівний 100 кПа (760 мм рт. ст.), що називається фізичною атмосферою.

Надлишковий тиск Рнадл може бути позитивним і негативним Негативний тиск називається розрідженням або вакуумом. Під вакуумом розуміють стан повітря або іншого газу в замкнутому обсязі, якщо тиск у ньому менше атмосферного.

Абсолютний тиск Рабс дорівнює сумі атмосферного і надлишкового тисків: Рабс = Рнадл + Ратм.

У Міжнародній системі одиниць (СІ) тиск виражається в Па (Паскалях) (1Па=1Н/м

2). Паскаль – тиск, викликаний силою в 1Н, рівномірно розподіленої по поверхні площею 1м2. Позасистемні одиниці тиску, що використовуються для технічних вимірювань: кгс/см2, мм вод.ст., мм рт. ст.

САМОСТІЙНО

Основні співвідношення між різноманітними одиницями вимірювання тиску.

Прилади для вимірювання позитивного надлишкового тиску називаються манометри, а прилади для вимірювання негативного надлишкового тиску (вакууму) — вакуумметри. Комбіновані прилади для вимірювання позитивного і негативного надлишкових тисків називаються мановакууметри.

За принципом дії прилади для вимірювання тиску і розріджень розділяють на такі типи:

 • рідинні, у яких тиск або розрідження врівноважується висотою стовпа рідини;

 • пружні, у яких тиск врівноважується силою пружної деформації чутливого елемента;

 • поршневі, у яких тиск врівноважується силою, що діє на поршень визначеного перерізу;

 • комбіновані, принцип дії яких має змішаний характер;

 • електричні, у яких використовується зміна е.р.с. термопари, явище електричного розряду і зміна іонізації газу.

За своїм призначенням прилади поділяються на робочі, контрольні і зразкові.

При виконанні монтажу приладів тиску необхідно передбачити:

 • захист приладу і його чутливого елемента від впливу агресивних середовищ, вібрації, високих температур, високих пульсацій вимірювального тиску;

 • необхідно використовувати пристрій для

  скидання конденсату при вимірюванні тисків вологих газів;

 • виключення виникнення газових мішків у трубопроводах при вимірюванні тиску рідини, а при вимірюванні тиску газів — гідравлічних пробок;

 • виключення впливу динамічного напору контрольованого середовища.

При вимірюванні тиску агресивних рідин для захисту приладу в місця відбору імпульсу повинна бути встановлена розділювальна посудина. При вимірюванні тисків агресивних середовищ (лугів і кислот) для захисту приладів використовують розділювальні посудини, внутрішню порожнину яких заповнюють неагресивною рідиною: водою, легкими мінеральними оліями, етиловим спиртом, гліцерином і т.д.

§ 2. Рідинні і мембранні прилади

Рідинні трубчасті прилади знайшли широке застосування в лабораторних і місцевих технічних вимірюваннях тиску, розрідження і різниці тисків.

Принцип дії таких приладів заснований на основному рівнянні гідростатики – законі Паскаля. Цей принцип знайшов широке застосування в техніці при вимірюванні тиску і різниці тисків (перепаду тисків). Закон Паскаля дозволяє зробити важливий висновок: рівні рідин у сполучених посудинах при однакових тисках в обох колінах лежать в одній горизонтальній поверхні, тобто якщо Р1=Р2, то Н1=Н2.

Рис. 1. Манометр U-подібний; 1- трубка; 2 шкала

Найбільш поширеним приладом є U-подібний манометр (рис. 1), в якому в якості робочої рідини використовуються вода, ртуть, олія або спирт. Похибка таких манометрів складає ±2мм стовпа робочої рідини і не залежить від діаметра трубок. Прилад має U-подібну скляну трубку і шкалу з рівномірними поділками. Ціна найменшої поділки шкали складає 1мм. Робоча рідина заповнюється до нульової відмітки шкали. Принцип дії U-подібних манометрів заснований на законі сполучених посудин. Якщо вигнуту і відкриту з обох кінців U-подібну порожню трубку залити рідиною, то рівні рідини в обох посудинах будуть однаковими. Під дією вимірювального тиску, підключеного до одного з кінців приладу, утвориться різниця рівнів рідини, по якій визначається значення вимірювального тиску. U-подібний манометр може вимірювати різницю вимірювального і атмосферного тисків, а також різницю двох підведених вимірювальних тисків. У першому випадку одна з трубок відкрита і сполучається з атмосферою, в другому — вимірювальні тиски підводяться до обох трубок. Для вимірювання малих тисків і розріджень застосовують рідинні прилади ТНЖ і ММН. Для вимірювання тиску, розрідження і різниці тисків випускають стрілочні прилади – напоромери, тягоміри і тягонапоромери НМ-П1, ТМ-П1, ТНМ-П1, які встановлюють на щитах, а також можуть використовувати як місцеві прилади.

Рис. 2 Напоромер НМ-П:

Чутливим елементом напоромера (рис. 2) є мембранна коробка 13, що складається з двох спаяних між собою мембран. Вимірювальний тиск підводиться до штуцера 15, сполученого з внутрішньою порожниною мембранної коробки. Під дією різниці атмосферного і вимірювального тисків коробка 13 змінює свій об’єм, що викликає переміщення центру верхньої мембрани, який через поводок 12 і важіль 8 передається на тягу 1 і вісь 5 вимірювальної стрілки 6.

Виготовлення мембранного блока з лінійною характеристикою, тобто пропорційною залежністю переміщення верхнього центру від вимірювального тиску, практично неможливо через складність виготовлення мембрани. Тому для виправлення не лінійності в приладі передбачена кутова корекція в важільному механізмі установкою стрілки на нуль коректором 14. Запізнювання показань приладу складає не більш 4с.

studfile.net

2. Прилади для вимірювання тиску

В залежності від роду вимірюваного тиску прилади для вимірювання можна розділити на:

– манометри надлишкового тиску, що призначені для вимірювання манометричного тиску;

– барометри, що призначені для вимірювання атмосферного тиску;

– вакуумметри, що призначені для вимірювання вакууму;

– мановакуумметри, що призначені для вимірювання як манометричного тиску, так і вакууму;

– диференціальні манометри, що призначені для вимірювання різниці тисків.

За принципом дії і типом робочого органу усі прилади для вимірювання тиску розділяють на рідинні, деформаційні (механічні манометри), електричні, теплові, радіоізотопні та інші. Найбільш розповсюдженими серед них є прилади перших двох груп. Крім того, прилади для вимірювання тиску бувають показуючі, інтегруючі, самописні і, нарешті, вони можуть бути встановлені безпосередньо в місці заміру, або на відстані від нього (дистанційні прилади).

2.1 Рідинні прилади

В рідинних приладах тиск або різниця тисків, що вимірюються, врівноважуються тиском стовпа рідини, висота якого є мірою тиску.

Рідинні прилади конструктивно прості та мають достатньо високу точність, у зв’язку з чим вони широко використовуються в лабораторній практиці і наукових дослідженнях, а деякі з них і у виробничих умовах. Робоча рідина цих приладів не повинна змішуватися з рідиною, тиск якої вимірюється.

До недоліків рідинних приладів слід віднести їх інерційність і великі розміри при вимірюванні високих тисків (більше 0,1 МПа).

На рисунку 1.1 наведені схеми підключення рідинного приладу з видимим рівнем, що являє собою U-подібну трубку, обидва коліна якої мають однакову площу перерізу і заповнені до половини своєї висоти робочою рідиною.

Рис.1.1

Вимір рівнів у трубках проводиться по осьовій лінії трубки: при увігнутому меніску робочої рідини у трубці – по нижній його частині, при опуклому меніску – по верхній його частині.

Загальна висота стовпа рідини h, буде дорівнювати сумі вимірів, що проводяться по шкалі вище і нижче нульової позначки

Значення тисків, що вимірюються цими приладами, підраховують за формулами:

манометричний тиск (рис. 1.1, а)

Рм = Р – Ра= ρgh – ρ΄gh΄

(1.6)

вакуум (рис. 1.1, б)

Рв = Ра – Р = ρgh – ρ΄gh΄

(1.7)

різниця тисків (рис. 1.1, в)

∆Р = Р1 – Р2 = (ρ – ρ΄)gh

(1.8)

де ρ – питома маса робочої рідини;

ρ΄ – питома маса рідини, тиск якої вимірюється;

h – загальна висота стовпа рідини в трубках.

У випадку, коли ρ΄ значно менше ρ (наприклад при вимірюванні тиску повітря приладом з водяним наповненням) другим членом в цих рівняннях можна знехтувати у зв’язку з його малим значенням і підраховувати Рм, Рв, ∆Р як ρgh.

Для вимірювання дуже малих тисків (порядку 100 Па) використовуються мікроманометри. Це рідинні прилади з видимим рівнем, що мають нахилену трубку (рис. 1.2).

Рис.1.2

Мікроманометр складається з широкої металевої посудини 1 і з’єднаної з нею одним кінцем скляної вимірювальної трубки 2 з міліметровою шкалою. Трубка прикріплена під кутом α до горизонталі. Використання нахиленої скляної трубки дозволяє зменшивши кут α, збільшити довжину ℓ рідини у трубці, що підвищує точність вимірювання. Дійсна ж висота стовпа робочої рідини h визначається за формулою

,

(1.9)

де ℓ – довжина рідини у трубці за шкалою приладу.

Мінімальний кут нахилу трубки αmin приймається рівним 8-100. Це пов’язано з тим, що при менших кутах точність вимірювання різко знижується.

Надлишковий тиск, виміряний за допомогою мікроманометра, визначається за формулою

(1.10)

Робочою рідиною для мікроманометрів служить спирт або дистильована вода.

Для вимірювання надлишкового тиску краплинних рідин використовують п’єзометри (рис.1.3).

Рис.1.3

П’єзометр являє собою вертикальну скляну трубку діаметром 5-10 мм, що підключена одним кінцем до місця вимірювання тиску. Трубку заповнює та рідина, тиск якої вимірюється, а визначається він за висотою стовпа h

Перевагою п’єзометра є необхідність зняття тільки одного виміру, а недоліком – можливість помилки при знаходженні тиску внаслідок неможливості в деяких випадках точного визначення питомої маси рідини ρ.

studfile.net

Купити тискомір в Україні ✜ Ortop

Навіщо потрібен тонометр вдома?

Захворювання судин і серця є одними з найбільш частих причин смертності не тільки людей у ​​віці, а й тих, кому ще далеко до 40-річного рубежу. І проблема «омолоджується» з кожним роком. Причин тому безліч, а одна з них — підвищений кров’яний тиск, або гіпертонія. Це захворювання називають «тихим вбивцею», так як воно практично не дає про себе знати до тих пір, поки не виявляться важкі наслідки. Адже гіпертонія може стати не тільки причиною інфаркту міокарда або інсульту. Від неї також страждають судини головного мозку, нирок, очей та інших органів, в яких виникають незворотні порушення. Особливо небезпечно раптове підвищення артеріального тиску під час вагітності, так як при цьому виникає загроза життю матері і плоду. Вчасно виявити підвищений або знижений у вас тиск дозволить тонометр. Про наявність апарату для вимірювання тиску потрібно подбати не тоді, коли недуга вже дала про себе знати, а набагато раніше.

Основні види тонометрів: який прилад краще купити для використання вдома

Здійснення систематичного контролю за рівнем артеріального тиску необхідно здійснювати в будь-якому віці, особливо коли до цього є спадкова схильність. Робити це нескладно, але в майбутньому така передбачливість дозволить уникнути безлічі проблем. Сучасні прилади для вимірювання тиску дуже легкі у використанні і дозволяють отримувати точні показники. На ринку тонометри представлені кількома видами, і всі вони підходять для домашнього використання. Ознайомившись з інформацією, представленою нижче, ви можете дізнатися, як правильно вибрати і купити вимірювач кров’яного тиску.

На сьогоднішній день розрізняють кілька видів тонометрів:

 • Механічний. Відноситься до самого доступного пристрою, однак припускає додаткову участь в вимірювальному процесі людини. Складається прилад з стрілочного манометра, фонендоскопа і манжети. Для отримання результату необхідно ручне нагнітання тиску в манжету за допомогою груші.
 • Напівавтоматичний. Більш досконала модель характеризується наявністю електродатчиків, що фіксують показання артеріального тиску і електронного табло, на якому відображаються результати. Накачування манжети також відбувається вручну.
 • Автоматичний. Вважається найбільш зручним, тому як нагнітання в манжеті відбувається без допомоги людини — електронасосом, а вимірювання тиску — повністю в автоматичному режимі.

Розглянемо докладніше кожен вид. Механічні апарати для вимірювання тиску представлені ртутними і мембранними моделями. Останні з них вважаються більш точними і безпечними, тому саме вони найчастіше зустрічаються в продажу. Також серед механічних тонометрів є моделі, в яких фонендоскоп прикріплений до манжети. Така особливість трохи полегшує процес вимірювання тиску, а при наявності певних навичок дозволяє це зробити самостійно.

Ціни на механічні тонометри є одними з найбільш низьких, тому купити їх можуть дозволити собі всі. Але такі тонометри підходять не завжди. Отримати точні показники можна тільки при наявності добре відпрацьованих навичок моніторингу тиску, а також хорошого зору і слуху. Більшість літніх людей впоратися з механічними тонометрами самостійно не можуть.

Наступна група апаратів для вимірювання тиску — це електронні тонометри. Вони знімають показання за допомогою вбудованих електронних датчиків, тому на них не впливають сторонні фактори. Електронні прилади для вимірювання тиску прості у використанні, але також підходять не всім. Вони не застосовуються при сильно вираженій аритмії і наявності електрокардіостимуляторів. У свою чергу, тонометри також діляться на напівавтоматичні і автоматичні.

При вимірі напівавтоматичним тонометром на дисплеї приладу висвічуються не тільки показники верхнього і нижнього тиску, а й частота серцевих скорочень. За допомогою таких апаратів для вимірювання тиску вже можна отримати точні дані, оскільки виключається людський фактор. Але при цьому тонометри за вартістю значно перевершують механічні прилади. Що стосується особливостей використання, то також можуть виникнути складності у користувачів з поганим зором і слухом. Адже нагнітати повітря грушею в манжету потрібно до певного звукового сигналу тонометра, який люди зі зниженим слухом можуть і не почути. Це не тільки негативно вплине на точність результатів вимірювання, але і може вивести прилад із ладу. Крім того, якщо у напівавтоматичного апарату для вимірювання тиску невелике табло і дрібний шрифт, то буде складно розпізнати свідчення.

Електронні автоматичні тонометри — це найдорожчі прилади. Але зручність їх використання і точність даних повністю виправдовують вартість. Використання таких тонометрів особливо показано людям, у яких вже діагностовано гіпертонія і різні захворювання серця.

Тонометр автомат складається з блоку для обробки і фіксації результатів вимірювань, які виводяться на табло, а також з манжети на передпліччя або на кисть. Такі апарати для вимірювання тиску фіксують не тільки показники тиску, а й пульс, а результати можна зберігати в пам’яті. Ідеально підходять для людей, які мають слабкий слух або зір, а також змушені в більшості випадків моніторинг тиску проводити самостійно. Для цього автоматичний тонометр досить надіти на руку і натиснути на кнопку.

Перш ніж купити тонометр, варто визначитися з вибором: врахувати спосіб життя, вікові дані, вагову категорію хворого. Зверніть увагу на те, що тонометр може відрізнятися місцем його використання, а саме:

 • Пальцеві манжети. Апарати для вимірювання тиску такого типу мають компактні розміри, але їх показання не є точними. Дані тонометри можуть застосовувати здорові люди з метою профілактичного контролю, а також спортсмени. Але їх використання не рекомендовано тим, хто вже має проблеми з серцево-судинною системою. В такому випадку необхідно вибирати більш точні апарати для вимірювання тиску, щоб мати можливість вчасно вжити заходів при виникненні загрози здоров’ю та життю;
 • Плечові манжети. Це найпоширеніший вид тонометрів. Вони відрізняються надійним кріпленням на плече і на сьогоднішній день вважаються найточнішими. Для проведення вимірювань необхідно правильно надіти манжету тонометра, що, в принципі, зробити не дуже складно;
 • Зап’ястні манжети. Такі електронні тонометри підходять тим, хто веде активний спосіб життя. Вони мають компактні розміри, а надіти їх на зап’ястя можна в будь-який момент, навіть не знімаючи верхнього одягу. Для отримання точних показників необхідно також дотримуватися певних правил, які вказуються в інструкції тонометра.

Як бачимо, можна знайти і купити медичні апарати для вимірювання тиску практично будь-яких видів. Це дозволить без проблем контролювати параметри і вчасно вживати заходів, що стосуються запобіганню розвитку важких захворювань.

Купівля тонометра: якому виробникові віддати перевагу?

Компанії з Японії, Кореї та Німеччини вважаються лідерами у виробництві медтехніки даного напрямку. Найнадійнішими і точними, можна назвати тонометри, вироблені такими компаніями:

 • Японські виробники: AND, Nissei, Omron — завоювали популярність, завдяки оптимальному співвідношенню якість-ціна.
 • Швейцарські компанії — MicroLife, Rossmax виробляють комфортні в застосуванні пристрої, оснащені додатковими функціями.
 • Також популярністю користуються бренди Little Doctor, Gamma, Вeurer і інші торгові марки.

Де можна купити тонометр і яка його ціна?

В інтернет медмагазині Ortop представлений різноманітний асортимент медтехніки. Пряма співпраця з передовими світовими виробниками дозволяє гарантувати високу якість, надійність вимірювання, точні показники і тривалість експлуатації. У нас у продажу за вигідними цінами представлені моделі автоматичних, напівавтоматичних, механічних тонометрів різних виробників, типів, матеріалів, розмірів. Ми реалізуємо не тільки основні товари, але і пропонуємо широкий вибір супутніх аксесуарів до них.

ortop.ua

Прилад для вимірювання тиску: електронний, автоматичний

Вимірювання кров’яного тиску проводиться не тільки в медичних установах, а й удома. Прилад для вимірювання тиску людини називається тонометром. Також використовується медичний термін – сфигмоманометр і в сучасному світі він став таким же звичним елементом домашньої аптечки, як термометр. Мати вимірювач тиску будинку обов’язково сердечникам, хворим на цукровий діабет і людям, які мають гормональні порушення. Постійно вимірюється тиск гіпертоніками для визначення, наскільки ефективно діє призначений лікарем препарат для зниження тиску. Незайвим буде моніторинг тиску у людини, що зазнає постійні психоемоційні навантаження і стрес.

Види приладів для вимірювання тиску

Сфігмоманометри розрізняються за такими критеріями:

 1. За методом закачування повітря:
  • механічні;
  • напівавтоматичні;
  • автоматичні.
 2. За місцем накладення манжети:
  • плечові;
  • зап’ястні;
  • пальцеві.

Кожен апарат має гідності і слабкі сторони. Основне завдання тонометра – гранично точно визначити кров’яний тиск і пульс. Це залежить не тільки від апарату, а й від правильної техніки виміру. Тиск у людини вимірюється в міліметрах ртутного стовпа і записується в такій формі: 120/80 мм рт. ст., де перша цифра – систолічний тиск, а друга – діастолічний.

Повернутися до списку

механічний тонометр

Це пристрій не рекомендується використовувати тим, хто має проблеми зі слухом.

Це традиційний прилад для вимірювання артеріального тиску, що прийшов на зміну ртутному сфігмоманометри. Принцип роботи тонометра базується на способі аускультації – прослуховування звуків. У 1905 році російський хірург Коротков запропонував використовувати аускультацію при вимірюванні АТ, описав систолічний та діастолічний тон. На честь вченого цю методику іноді називають «метод Короткова».

Механічний прилад для вимірювання артеріального тиску укомплектовується стетоскопом, манометром, манжетою на плече і грушею для накачування повітря. В окремих апаратах фонендоскоп вмонтований всередину манжети, а в деяких груша суміщена з манометром. Такі апарати мають багато варіантів розмірів манжет – від дитячих до збільшеного розміру. Цей вид використовують медичні працівники. Для вимірювання будинку потрібно певний досвід.

Повернутися до списку

переваги

До основних переваг даного виду вимірників відносяться:

medicin.in.ua

Прилад для вимірювання артеріального тиску

Люди, що живуть в XXI столітті, схильні до стресів і як наслідок, захворювань серцево-судинної системи. Перепади артеріального тиску сприймаються як нормальне явище, поки воно не приводить нас на лікарняне ліжко. Особливу небезпеку представляє гіпертонія. Вчасно запобігти криз і проконтролювати стан серця і судин допоможе прилад для вимірювання артеріального тиску.

 

Проводити вимірювання артеріального тиску можна як вдома, так і в медичному закладі. Прилад для вимірювання тиску називається тонометром.

Для контролю артеріального тиску існують прилади трьох типів:

 • механічні;
 • напівавтоматичні;
 • автоматичні.

Механічні прилади бувають двох видів:

 • ртутні;
 • анероидние.

Перевага перших полягає в майже необмеженій періоді використання та наявності чітко визначеної шкали. Однак при пошкодженні ртутної колби вас чекає багато проблем. Анероидние набагато зручніше для транспортування, тому що набагато компактніше. Зміна показників в них відбувається за рахунок розширення і звуження металевої коробки, а цифри тиску вказує стрілка на манометрі.

У лікарнях можна зустріти механічний ртутний тонометр. Він складається з манжети, яка кріпиться на передпліччя. У неї з допомогою гумової груші накачується повітря. Манжета трубкою з’єднана з коробкою, в якій розташовується шкала з ртутним стовпчиком, з вигляду нагадує термометр. При вимірюванні АТ застосовується фонендоскоп, за допомогою якого прослуховується пульс на ліктьової артерії.

Механічний ртутний прилад для вимірювання тиску складний у застосуванні. Він вимагає сформованих навичок і гострого слуху.

Правила користування механічним тонометром:

 • Додати до артерії на правій руці фонендоскоп.
 • З силою накачати повітря в манжету, щоб стрілка фонендоскопа перейшла позначку 180 мм рт. ст.
 • Трохи відкрутити вентиль на груші, щоб повітря виходило поступово.
 • Як тільки почується стукаючий звук, потрібно зауважити першу цифру на шкалі, до якої дійшов стовпчик ртуті. Це буде показник верхнього тиску.
 • В момент, коли звук припиниться, відзначити другу цифру — нижнє тиск.
 • Якщо ви підозрюєте, що виміри були зроблені неточно, повторіть спробу через кілька хвилин.
 • Так міряють тиск у людини з допомогою механічного приладу. Однак сьогодні випускаються тонометри останнього покоління — автоматичні і напівавтоматичні. Вони не вимагають таких серйозних навичок і практики, як механічний. Принцип дії приладів доступний будь-якому обивателю.

  Прилади з автоматикою

  Електронний тонометр працює зовсім інакше, чим механічний. У ньому відсутня фонендоскоп, а результати виносяться відразу на електронне табло.

  В повністю автоматичному електронному приладі не потрібно накачувати грушу: достатньо натиснути кнопку, і манжета почне накачуватися сама до потрібного обсягу. У напівавтоматичному тонометрі її доведеться накачувати вручну. Результат також буде видно на табло. Манжета може розташовуватися на передпліччя або на зап’ясті, в залежності від моделі.

  Крім показників тиску, на табло можна побачити й інші індикатори (скористатися функціями):

  • частота пульсу;
  • визначення наявності аритмії;
  • пам’ять і календар;
  • алгоритми вимірювань АТ.

  Так людина отримує уявлення про загальну картину свого здоров’я.

  Як вести себе перед використанням?

  Якою б тонометр ви не вибрали, електронний або механічний, перед процедурою вимірювання тиску потрібно дотримати деякі заходи:

  • За 30 хвилин до передбачуваного вимірювання не можна пити кофеинсодержащие напої, міцний чай, палити чи вживати фізичні навантаження: це може спотворити показання приладу.
  • Перед процедурою сходити в туалет.
  • Полежати або просто відпочити протягом 5-15 хвилин.
  • Зберігайте мовчання, поки буде тривати вимір.
  • Рукави одягу не повинні потрапити під манжету тонометра.
  • Положення людини повинно бути максимально зручним: спину краще облокотить на спинку стільця, ноги тримати не перехрещеними.
  • Руку, на якій проводяться виміри, потрібно покласти на стіл і тримати нерухомо. Якщо ви знімаєте показання кілька разів, слід вибрати для вимірювань одну руку і зігнути її в лікті.
  • Між ліктем і манжетою має залишатися відстань не менше 3 див. Прослідкуйте, щоб манжета щільно прилягала до руки.

  Якщо ви будете дотримуватися цих правил, зняті показання будуть максимально вірні. Нормальним вважається артеріальний тиск 120/80 мм рт. ст., однак у кожної людини може бути свій нормальний тиск, при якому він відчуває себе комфортно. Максимально допустимим є тиск 180/120 мм рт. ст. При такому показнику необхідно терміново викликати швидку допомогу.

  І механічний і автоматичний тонометри можуть давати похибки. Із-за сильного стиснення руки манжетою підвищується тонус, тому і показники можуть бути трохи завищені. Щоб з’ясувати точну цифру, тиск слід виміряти 3 рази. Середній показник між другим і третім виміром і буде вашим дійсним значенням АД. Максимальне число вимірювань на одній руці не повинно перевищувати 8 разів.

  Якщо ви придбали новий апарат, виміряйте тиск на обох руках. Виберіть ту, на якій показники були вище. Згодом ви будете використовувати для процедури вимірювання артеріального тиску саме її.

  Як вибрати?

  Перед користувачем постає питання: як вибрати кращий апарат для вимірювання тиску. Більшість бажає придбати електронні автоматичні апарати, так як з ними менше проблем. Вони не вимагають спеціальних навичок, часу на вимірювання йде набагато менше.

  Однак не поспішайте з висновками. Спочатку оцініть величину манжети обраного примірника. Вона може бути трьох розмірів:

  • до 22 см;
  • до 32 см;
  • до 45 див.

  Розгляньте електронне табло апарату: на ньому чітко повинні просвічувати цифри. Ідеально, якщо продавець продемонструє вам апарат у дії в магазині.

  Автоматичні прилади значно полегшують процес вимірювання, але з рішенням про вибір поспішати не варто. Електронні прилади аж ніяк не демонструють точність, а їх датчики вимагають калібрування в спеціальних сервісних центрах. Служать такі апарати для вимірювання тиску набагато менше, чим механічні. У той же час ціна їх значно вище.

  Ще один недолік електронних апаратів — живлення від батарейок. Їх потужності не вистачає на довгий час. Велика частина енергії батарейок йде на накачування манжети. Якщо ви хочете менше витрачатися на батарейки, але не вмієте поводитися з фонендоскопом, купуйте напівавтоматичні екземпляри. Хоча автоматика для вимірювання тиску здатна служити вам протягом багатьох років, механічні апарати залишаються самими довговічними моделями.

  Існують фірми, якими слід віддавати перевагу при купівлі тонометра. Лідером-виробником залишається Omron. За ним слідують Microlife і AND. Намагайтеся вибирати продукцію, вироблену в Швейцарії, США або Японії. Ці країни поки лідирують у випуску медтехніки завдяки її точності і якості.

  Перш чим вибрати апарат, порадьтеся з родичами або з користувачами на форумах, що мають досвід вимірювання АТ. Дати пораду, який прилад для вимірювання артеріального тиску у людини краще, може лікар. Він підкаже, який тонометр вибрати для домашнього використання.

  Вибір типу тонометра буде залежати виключно від уподобань клієнта, рекомендацій лікуючого лікаря і наявних навичок керування приладом. Якщо механічні апарати складні для вас, можна придбати електронний апарат, але поводитися з ним треба обережно.

  Ні в якому разі не дозволяйте дітям грати тонометром. Пам’ятайте, що це техніка, а будь-яка техніка при необережному поводженні приходить в непридатність.

  diagnoz03.in.ua

  Рідинний манометр — Вікіпедія

  Двотрубний водяний манометр (вид згори) Двотрубний рідинний манометр Однотрубний рідинний манометр Поплавцевий дифманометр Дзвоновий дифманометр Кільцевий манометр

  Ріди́нний мано́метр (вакуумметр)  — манометр (вакуумметр), у якому вимірюваний тиск чи різницю тисків зрівноважують гідростатично (тиском стовпчика рідини)[1].

  В рідинних манометрах з гідростатичним зрівноваженням мірою тиску, що вимірюється є висота стовпа робочої рідини.

  Рідинні манометри поділяються на трубні, поплавцеві, дзвонові, кільцеві та компресійні. Трубні манометри (дифманометри) бувають двотрубними (U-подібними) і однотрубними (з ємкістю чи посудиною і вертикальною трубкою та з ємкістю і похилою трубкою, що дає збільшення точності відліку при вимірюванні малих тисків).

  Рідинні засоби вимірювання тиску (перепаду тисків, вакууму) характеризуються високою точністю, проте є складними за конструкцією і в обслуговуванні, тому використовуються відносно рідко.

  Трубні манометри[ред. | ред. код]

  Двотрубний манометр[ред. | ред. код]

  Класичним прикладом рідинного двотрубного манометра може бути засіб вимірювання тиску у формі U-подібної трубки (англ. U-tube manometer), покази якого отримують за різницею рівнів рідини у двох гілках труби (див. рис.). Такий прилад був вперше використаний Х.Гюйгенсом у 1661 році. Як робоча рідина, яку ще називають затворною або манометричною, застосовуються дистильована вода, ртуть, етиловий спирт, трансформаторна олива. Вибір робочої рідини визначається діапазоном вимірюваного тиску, умовами експлуатації та необхідною точністю.

  При сполученні одного з кінців такої трубки з атмосферою, а другого — з середовищем з тиском, що вимірюється, різниця рівнів рідини в трубках показує надлишковий тиск

  pнадл = рабс — pатм = ρgh,

  де h — різниця рівнів рідини, ρ — густина робочої рідини, g — прискорення вільного падіння.

  Діапазон вимірюваного тиску для U-подібних трубчастих манометрів становить:10−5…0,1 МПа.

  Однотрубний манометр[ред. | ред. код]

  Рівняння для однотрубного манометра (дифманометра) з ємкістю (посудиною) і вертикальною трубкою є аналогічним до рівняння для двотрубного приладу. Величина переміщення поверхні стовпа рідини в трубці однотрубного манометра прямо пропорційна до перепаду тисків, що вимірюється, і залежить від співвідношення квадратів діаметрів або площ перерізу трубки і посудини: (f/F = d²/D²). Щоб спростити вимірювання, зазвичай беруть співвідношення, при якому h1 буде становити 1% від h2, тому величиною h1 нехтують і відлік роблять лише за рівнем рідини у трубці. Для виключення похибки шкала виготовляється з поділками, що відповідають не 1 мм, а меншими (0,9 мм).

  Номенклатура таких засобів вимірювання тиску з гідростатичним зрівноважуванням істотно обмежена. У більшості випадків вони замінені досконалішими деформаційними засобами вимірювання тиску. До числа рідинних засобів вимірювання тиску (різниці тисків і розрідження) з гідростатичним зрівноваженням, які ще застосовуються на технологічних потоках, відносяться також поплавцеві і дзвонові манометри (дифманометри)

  Поплавцеві дифманометри[ред. | ред. код]

  Принцип зрівноваження вимірюваного тиску силою ваги стовпа робочої рідини використовується в рідинних поплавцевих дифманометрах (англ. enlarged leg manometer), які є різновидом однотрубних манометрів, але не мають видимого рівня робочої рідини. Поплавцеві дифманометри розраховані на номінальні перепади тиску, верхні межі яких обмежені значеннями від 0,0063 до 0,10 МПа, використовуються при статичних тисках вимірюваного середовища не вище за 25 МПа. Клас точності поплавцевих дифманометрів 1,0 і 1,5. Для передавання на відстань інформації про значення перепаду тиску, що вимірюються, вони оснащуються перетворювачами переміщення покажчика в уніфікований сигнал вимірюваної інформації.

  Передавальні механізми поплавцевих дифманометрів, що застосовуються при вимірюванні витрат речовин, оснащуються шкалами, градуювання яких роблять за кореневою квадратичною залежністю. Покази таких поплавцевих дифманометрів пропорційні витраті, яка вимірюється.

  Висока точність вимірювань і можливість реєстрації показів без застосування спеціальних джерел енергії є перевагами дифманометрів даного типу. Основним їх недоліком є наявність токсичної рідини — ртуті, яка при різких змінах тиску може забруднювати об’єкт вимірювання або навколишнє середовище.

  Дзвонові манометри (дифманометри)[ред. | ред. код]

  Дзвоновий манометр (дифманометр) (англ. bell guage) — рідинний манометр, тиск у якому визначають за переміщенням дзвона, зануреного в рідину, або за розвинутою ним силою від вимірюваного тиску[1].

  Дифманометри цього типу використовують дзвін, частково занурений в робочу рідину (наприклад, трансформаторну оливу) і який переміщається під впливом різниці тисків. Дзвін сполучений через систему важелів зі стрілкою або з перетворювачем переміщення в електричний сигнал. Деякі модифікації дзвонових дифманометрів з гідростатичним зрівноважуванням оснащуються перетворювачами, за допомогою яких переміщення дзвона перетвориться в уніфікований сигнал вимірювальної інформації, що передається по каналу зв’язку. Всередину дзвону уведена трубка, сполучена з точкою вимірювання тиску. Зі зміною тиску у піддзвоновому просторі, дзвін піднімається або занурюється, приводячи в рух стрілку приладу або чутливий елемент перетворювача.

  При використанні приладу як дифманометра до дзвону підводиться різниця тисків, більший тиск створюється у просторі над дзвоном, а менший у просторі під дзвоном. Дифманометри випускаються на перепади тиску 1…4 МПа. Основна похибка вимірювання ±(1,6…4%) Дзвонові дифманометри з гідростатичним зрівноваженням мають високу чутливість і можуть бути використовуватись для вимірювання малих тисків, перепадів тисків чи розріджень.

  Кільцеві дифманометри[ред. | ред. код]

  Кільцевий манометр — диференційний манометр, у якому вимірювану різницю тисків визначають за кутом повороту кільцевого корпусу чи за моментом сили, створюваним вантажем, підчепленим до корпусу[1].

  Кільцевий дифманометр, (інша назва «кільцева вага», містить чутливий елемент у вигляді порожнистого кільця з перетинкою. В нижній частині кільця, заповненого рідиною (вода, олива, ртуть), закріплений компенсаційний вантаж G. При p1 = p2 рівень рідини в обох частинах кільця однаковий, а центр ваги вантажу перебуває на вертикальній осі, що проходить через центр кільця. При p1 > p2 рідина у лівій частині опуститься, а в правій підніметься. Зусилля, що створене дією різниці тисків на перетинку, викличе момент, що намагатиметься повернути кільце за годинниковою стрілкою. Діапазон вимірювання перепадів тисків: для низького тиску (з водяним заповненням) до 1,6 кПа при тиску середовища до 150 кПа; для середнього (з ртутним заповненням) — до 33 кПа при тиску середовища 3,2 МПа. Основна приведена похибка вимірювання ± (0,5…1,5)%.

  Компресійний манометр (вакуумметр)[ред. | ред. код]

  Конструктивна схема компресійного манометра

  Компресійний манометр (вакуумметр) Мак-Леода — рідинний манометр, у якому для вимірювання абсолютного тиску розрідженого газу його попередньо стискують ртуттю[1][2]. Цей прилад, що використовується для вимірювання низьких тисків в лабораторних умовах, було створено у 1874 році британським хіміком Гербертом Мак-Леодом (англ. Herbert McLeod, 1841–1923)[3].

  Практичне використання приладу є утрудненим через складність, незручність і повільність роботи з ним. Ці манометри виготовляються і градуюються поштучно, при цьому для кожного примірника властиве інше значення сталої приладу. Тому манометри Мак-Леода використовуються лише як еталонні прилади при градуюванні серійних манометрів та вакуумметрів.

  • Засоби та методи вимірювань неелектричних величин [Текст]: підручник / Є. С. Поліщук [та ін.]. ; ред. Є. С. Поліщук ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. — Львів: Бескид Біт, 2008. — 618 с. — ISBN 966-8450-22-1
  • Храмов В. А. Первинні вимірювальні перетворювачі вимірювальних приладів і автоматичних систем [Текст]: навч.посіб. / А. В. Храмов. — К. : Вища школа, 1998. — 527 с. — ISBN 5-11-004736-7

  uk.wikipedia.org

  Leave a Reply

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *